Фирма "КОМ КОМ" ООД предлага голям набор от: Автомобилни везни,търговски везни, лабораторни везни, медицински везни, платформени везни, Електронни платформени везни, вагонни везни, взривозащитени везни, кранови везни, лентови везни, мини везни-джобен формат, системи за дозиране и контрол, системи за автоматизация и контрол, везни за поосово мерене и мерене в движение, везни за монорелсови пътища, тензометрични датчици, софтуер, измервателни блокове, датчици и др. Предлага покупката на всички видове везни на изгоден лизинг (за информация се свържете с нас).


За Везните: Преносими и подови платформени везни: Многократно в производствените дела и покупко-продажбата се изисква употребяването на преносими платформени везни, било от с максимален товароносимост от няколко килограми до няколко тона. Структурата на преносимите платформени везни е необичайна и в повечето случай се изработва само при специално поръчване. Миниатюрни преносими платформени везни - индикатора за измерване на тегло е с акумулаторно захранване. Тази везна е лесна за пренасяне и е предпазена от удари. При платформените везни, които са един тензо датчик измервателния индикатор е с акумулаторно захранване. При него има вероятност да се добави уред за принтиране и радио модем, с помощта на които да се предава измерваните данни. Платформените везни с четири тензо датчика, които са с рамка и колела за улеснено придвижване измервателния индикатор отново е с акумулаторно захранване и може да се добави уред за принтиране...Чести въпроси при автомобилните везни: Какво е товарна клетка? Сензорните устройства се използват за измерване на теглото на везната. Товарните клетки са сърцето всяка автомобилна везна ( автомобилни везни ). Те са сензорите, които измерват теглото на обектите на везната. Повечето автомобилни везни се нуждаят от 6 до 12 товарни клетки. Те трябва да работят заедно, за да се осигури безупречно точни показания на теглото. Аналогови или цифрови товарни клетки? Цифровите товарни клетки са доказали, че са по-точни от аналоговите. Цифровите са оборудвани с възможности за обработка на сигнала на всяка клетка. Могат да елиминират грешките като наблюдават и коригират измереното тегло въз основа на редица критерии. Те също така могат да включат функции, като предсказваща диагностика, самонаблюдение, откриване на нарушение и дистанционна диагностика. Аналогови товарни клетки може да се изискват за някои приложения, като опасни среди, където волтовото напрежение е под строг контрол. Извън тези ситуации, аналоговите товарни клетки често се смята за стара технология от миналото. Как действа автомобилната везна? Пет основни компонента, които трябва да работят заедно за да функционира правилно една автомобилна везна ( автомобилни везни ). 1. Основа: Постоянните инсталации използват...Насоки при избор на автомобилна везна ( автомобилни везни ): Когато обмисляте закупуването на нова автомобилна везна ( автомобилни везни ), намирането на коректна и точна информация може да бъде доста трудно. Обучителен материал, който може да ви преведе през ключовите решения, може да се окаже изключително ценен. Това ръководство е предназначено да ви помогне да вземете информирано решение при покупка на нова автомобилна везна ( автомобилни везни ). Независимо дали имате нужда от помощ, за да стартирате или искате по-добро разбиране на технологиите и специфичните възможности, това ръководство ще ви бъде от полза. Какво е автомобилна везна ( автомобилни везни )?...Медицински везни – предназначение: Както сами бихте могли да се досетите от самото наименование на медицинските везни, те се употребяват най-често в специализираните клиники. Посредством медицинските везни вие може да следите за здравословното състояние на пациентите, тяхното тегло, телесни мазнини и много други фактори. В тази статия сме ви подготвили информация за специфичните употреби на медицинските везни:...Автомобилни везни автомобилна везна ( автомобилни везни ) с платформа от стоманобетон и изцяло метални: Ком. Ком предлага изгодни комплексни решения, както и икономични лизингови предложения на автомобилни везни с размери 18х3 и товароносимост от 60 тона. а/Потребност от нищожни строителни доразработки при автомобилни везни с безшахтовото изпълнение, както и премахването на тази потребност при използването на автомобилна везна ( автомобилни везни ) с шахтово изпълнение. б/Възможност за монтиране на автомобилна везна ( автомобилни везни ) в рамките на един ден Автомобилните везни се употребяват за предразположено на метрологичен контрол и установяване на товара на транспортни превозни средства. В съчетание с усъвършенствани електронни системи за доработка на данни се придобиват елементарни за обслужване и високопроизводителни системи за измерване, например автомобилни везни използващи се в индустриални и транспортни предприятия...Дизайн и качество на автомобилните везни: Ако трябва да посочим кой е най-важният фактор при закупуването на автомобилна везна ( автомобилни везни ), то това е структурната цялост на автокантара. Едно продължително неправилно отчитане на резултатите е проблем, който може да бъде решен само със смяна на везната. Всеки производител включва елементи в дизайна на своята везна, за да е разпознаваема на пазара. Вътрешни структурни проекти на пазара включват подпорни греди, леки стоманени греди, У-профили, огънати плочи и стоманени тръби. Здравина на автомобилните везни: Един от най-добрите начини да прецените издръжливостта на везната и способността ѝ да понесе интензивно натоварване е да обърнете внимание на нейния дизайн и съдържание на стоманата. Преди да инвестирате се посъветвайте с търговеца, за да ви покаже предимствата и недостатъците на различните модели. Всеки производител работи с различни сплави, затова попитайте и за съдържанието на стоманата, за да прецените коя автомобилна везна ( автомобилни везни ) ще отговори най-добре на нуждите ви... Ком Ком предлага собствено производство на автомобилни везни със стоманобетонна или метална платформа. Нашата фирма се стреми винаги да усъвършенства и да предлага продукти, които да задоволяват нуждите на всеки един клиент. Моделите на автомобилните ни везни са с шахтово и безшахтово изпълнение, като дължината на платформата е възможно да бъде от 6м. до 24м. и максимален капацитет до 100 тона. Преимуществото на везните с шахтово изпълнение са:- Помещават се на по-малко място; - Разполагат се на повърхността на земята; - Качването на превозното средство е по-лесно; При автомобилните везни с безшахтово изпълнение платформата се конструира на около четиридесет см. над повърхността на земята и от двете страни й страни се построяват бетонни подходи, чиято цел е да осигури качването и слизането на превозното средство.За онези, които разполагат с механична автомобилна везна ( автомобилни везни ) ние може я реконструктурираме в електронна автомобилни везни, посредством монтиране на измервателен тензометричен датчик. Везните, които предлагаме са утвърдени и притежават клас на точност - III по БДС. Производството и монтажа на автомобилните ни везни се извършва в съответствие и в условията на качество. Автомобилните електронни везни са одобрен тип за работа в Европейския съюз и са предназначени за леки и товарни автомобили. Те са съвременното измервателно средство за претегляне на транспортните средства и отговарят на изискванията на БДС 45501. Автомобилните везни с метална конструкция са леки и лесни сглобяеми, като за целта не необходимо да се ползват кранове и тежки съоръжения. Ние предлагаме също така и всякакви решения в теглоизмерването, дозирането и автоматизацията на производства. Нашата фирма предлага различни софтуерни решения според спецификата на бизнеса на клиента. Ком Ком предлага една неустоима оферта към онези, които желаят да закупят електронна автомобилна везна ( автомобилни везни ) 18х33м. с максимална товаримост до шейсет тона. Ако желаете да се възползвате от офертата може да се свържете с нас на посочите телефони. Косвени проверки, издаващи изправността на автомобилната везна В голяма част от случаите електронните автомобилни везни, които са пуснати в действие са с метрологична заверка и се употребяват всекидневно за предназначенията на търговските разплащания. Те представляват вашия касов апарат за всекидневните сделки и поради тази причина тяхната прецизност и точност е от първостепенно важност за функционирането на вашия бизнес. Понеже времевото разстояние между две метрологични прегледи е дванадесет месеца възможно е да се направят косвени подходи без да се използват еталонни тежести за съблюдение на състоянието на автомобилната везна. Някои от тях са: -Обикаляне на опорите на везната с мотокар, чиито вилици са натоварени. –Обиколете с малък мотокар постепенно зоните на тензодатчиците, като спирате на всяка една от тях и записвате измереното тегло. Разликата между най-голямото и най-малкото показано число не трябва да бъде по-голямо то 1-2 стъпки на измереното от автомобилната везна. - Непрекъснато качване няколко пъти на пълно превозно средство на едно и също място на платформата на автомобилната везна –Прикарайте поетапно три пъти на едно и също място превозното средство и отчете измереното тегло. Различието между най-малкото и най-голямо измерено число не трябва да бъде по-голямо от 1-2 стъпки на измереното от везната. -Обикаляне на платформата на везната с малко пълно превозно средство – при монолитна платформа се обхожда ляв, десен и централен край, а при платформа с модулна ориентация – отделните модули. Записват се измерените стойности на теглото и разликата между най-малката и най-голямата стойност не трябва да бъде по-голяма от 1-2 стъпки. -Нулиране при разтоварване на платформата – след разтоварване на камиона от платформата измерените стойности трябва да се занулят. В случай, че измеренията не се връщат в нулева позиция и трябва да се натиска копчето за зануляване е възможно да има механичен проблем или дефектен датчик. -Свободно полюшване на платформата на везната когато е спряло или тръгнало превозното средство. -Устойчивост на измереното тегло във времевото пространство при престой на пълно превозно средство върху платформата – При примерно десет минутен престой на превозно средство върху платформата не трябва да се променя рязко ( с повече от една стъпка) измереното тегло. В случай, че се забележи такава промяна, значи става дума за механичен проблем. -Сравняване на измерено тегло на пълно превозно средство с показанията на наскоро преминала метрологична проверка автомобилна везна ( автомобилни везни ).Ком Ком предоставя на своите клиенти производство, сервиз и реконструкция на електронни автомобилни везни с метална и стоманобетонна платформа задоволяваща желанията на всеки клиент. Автомобилните везни, които предлагаме са с размери на платформата вариращи от 6 до 24 метра и максимален капацитет до 100t. За хората притежаващи механични автомобилни везни Ком Ком предлага реконструкция от механични в електронни везни посредством монтирането на измервателни тензометрични датчици. Автомобилни електронни везни представляват осъвременено измервателно устройство за теглене на транспортни превози, съответстващи на изискванията и притежаващи изключителна точност. Предлагаме разработка на специализиран софтуер отговарящ на специфичните нужди на вашия бизнес. Нашите автомобилни везни са прецизни, точни и благонадеждни. На вашето внимание в момента предлагаме промоция на електронна автомобилна везна ( автомобилни везни ) с размери 18х3м. и капацитет 60 тона. Автомобилните ни везни представляват осъвременен измервателен уред за претегляне на автомобили и други транспортни средства. Нашата главна цел при производството на автомобилни електронни везни е достигането на висока надеждност, лесна и евтина поддръжка. Автомобилните везни се разграничават на два вида: - Шахтово изпълнение – везната се намира на нивото на земята и при нейното изграждане е задължително да се осигури отводнителна система - Без шахтово изпълнение – определя се мястото на поставяне съгласно изискванията на стандарта и се осигуряват прави участъци от двете страни на везната с дължина най-малко равна на самата везна. Дейността ни е предназначена за произвеждането на качествени артикули, задоволяващ потребностите на клиента и действащите нормативни уредби.Търговски електронни везни – приложение Търговските електронни везни са приложими както за търговски обекти, предназначени за продажба на плодове и зеленчуци, така и в домашни условия. Търговските везни, които се използват в търговията са бързи, точни и прецизни. Към тях е възможно да се постави тас, които да спомага за поставянето на продукти в него. Към везните е възможно да се добави интерфейсна връзка към персонален компютър . По този начин се осъществява връзка и се предава информация за премерения продукт към касов апарат. Търговските везни са приложими и при търговски обекти, където се измерват скъпо струващи продукти в по-малки количества (кафе, ядки и т.н.). Тези везни са по-малки и притежават по висока чувствителност. Тези везни са приложими за работа на щанд, където осъществяват бързина, точност и елементарно обслужване. Посредством бутон е възможно да се извършва функцията „тариране“ (нулиране на теглото). На пазара се предлагат Търговски везни, чиито размери, обхват и чувствителност се посочват като универсални, приложими за заведения за бързо хранене или хранителни стоки. Други търговските везни, които може да намерите на пазара са ценообразуващите. Посредством клавиатура се задава единична цена на измервания артикул. Тези везни притежават и специална клавиатура за директно избиране на цената на даден продукт. Този вид Търговски везни притежава индикаторни полета, които се представят двустранно ( към продавача и към купувача). Индикаторните полета показват теглото на измервания артикул, единичната му цена и изчислената цена на измервания артикул. Този вид Търговски везни е възможно да осъществява отброяване на извършените измервания и да сумира цените на измерените продукти. Друга функция, която притежават е способността им да изчислява рестото на даден купувач.за Платформените везни: Платформените везни се използват в различни сфери на бизнеси и главната им цел е подпомагат работата на служителите, както и при приемането и продажбата на вашите продукти. Използването на платформените везни от Ком Ком ООД максимално улеснява производствения процес и допринася за спестяването на пари и ценни ресурси във вашето производство или земеделска дейност. Ние от Ком Ком ООД предоставяме на нашите клиенти богато разнообразие от висококачествени платформени везни, достъпни за всеки джоб и нужди. Ако ви се налага да закупувате платформени везни, а нямате нужния доход, ние предлагаме изгоден лизинг. Не се колебайте, а се свържете с нас и ще получите необходимата ви информация. Нашият продуктов каталог е снабден с оборудване от световна класа, което е произведено, за да се противопостави на всички тестове, но най-важното е, че ще ви служи години на ред, спестявайки ви много средства. В нашата продуктова категория с платформени везни, ще намерите артикули произведени от черна или неръждаема стомана. Те са предназначени за многобройни часове щателна работа, дори и при лоши климатични условия. Платформените везни, предлагани от нашата фирма притежават безкомпромисна точност. Нашата дейност е базирана изцяло на производството на високо качествени артикули, които отговарят на желанията на клиента и действащите нормативни уредби.за Автомобилните везни: Налага се да извършите важен подбор, който е обвързан с вашия бизнеса или начин на живот – да определите кои са „вашите автомобилни везни“- механичните или електронните. Съветваме ви да ги анализирате обстойно и да се консултирате с професионалисти. Преимущества на двата вида автомобилни везни Според проучванията на професионалистите от Ком Ком в нашата държава до сега са най-популярни механичните автомобилни везни. Те са прецизни и благонадеждни. Тяхната роля е доказана във времето. Механичните везни измерват толкова правилно, колкото и електронните автомобилни везни. Употребата на електронни автомобилни везни обаче дава по-високо равнище на автоматизация на дейността и осигурява свързване със специализиран софтуер. Съветвайте се с екипа на Ком Ком, за да ви предложат най-подходящия избор за вашите цели. Имайте в предвид, че Ком Ком предоставя и реконструкция на механичните автомобилни везни в електронни. Така че ако първо началният ви замисъл е бил да се спрете на механична везна, а в следствие се окаже, че стремежите или потребностите ви се преобразуват, можете да се възползвате да видоизмените и избора си. Нашите автомобилни везни разполагат с шахтово и безшахтово изпълнение. Може да направите своя избор сред изобилие от размери на платформата. Като тя може да бъде както от стоманобетон, така и от метал. Предлагаме също така и сервиз на съществуващи механични и електронни везни.Платформените везни, които Ние от Ком.Ком предлагаме от типа електронни са с капацитет от 6 кг. до 20 тона. Те са измервателни уреди с голяма прецизност и произведени в условията на високо качествен колектив. Изградени с платформи от черна или неръждаема стомана. Платформените везни са предназначени за използване в складове, производствени и лабораторни домакинства, както и за търговия на едро и дребно. Тяхното поставяне се извършва чрез шахтово и безшахтово изпълнение. Всички везни от тази серия са приспособени към бързо и точно претегляне. Платформените везни са преносими или стационарни, удобни за всеки. Избирайки платформените везни от този тип вие се сдобивате с един сигурен и качествен инструмент, улесняващ процеса на работа.Платформените везни от типа автомобилни везни, които предлагаме са с размери на платформата 6х3м, 7х3м, 9х3м,12х3м, 14х3м, 16х3м, 18х3м, 21х3м, 24х3м. Те притежават капацитет до 100 тона и са снабдени с платформа от стоманобетон или изцяло метални. Към услугите, които може да прибавим към тях са реконструкция на механични автомобилни везни в електронни и сервиз на съществуващи механични и електронни везни. Платформените везни са изградени на базата на натрупания през годините опит и знания. Съумяваме да задоволяваме непрекъснато повишаващите се изисквания към нас, от страна на настоящите ни и бъдещи клиенти.Търговски везни: Везните са предназначени да измерват тежести за различни насоки търговски, домашни или индустриални. Съществуват различни видове везни – с различни размери, спецификации и капацитет. Всеки, които се занимава с бизнес има индивидуални критерии за измерване на тежести. Търговските везни са точно този тип везни, които те използват. На пазара съществуват както дигитални така и механични Търговски везни. Например в сферата на златарството е нужна точно такъв вид търговска везна. Златарите купуват и продават своите продукти, като за целта измерват всичко и дори и най-незначителната разлика би довела до загуба. Поради тази причина търговските везни трябва да точни и прецизни. Търговските везни биват броячни, платформени, подови или ресторантьорски. Платформените везни се използват широко в индустриалните сектори, а броячните в търговския бизнес. Търговските везни присъстват в нашия живот дори и да не ги забелязваме се използват често – за преброяване на части и тегло от всяка част, за преброяване на пари и т.н. Везните са много полезни, защото се използват за оразмеряване на цените, чрез зададени специфични данни. Използват се за измерване на тегло в различни единици. Производствените фабрики имат нужда от уреди за теглене на артикули, когато напускат производствената площ. Този тип везни се наричат контролни те се нуждаят от стандарти и норми, за които е нужен процесуален курс.Кратка история за произхода на везните: Всеизвестен факт е, че точното определяне на теглото на даден продукт е от решаващо значение, независимо продукта в каква валута е заплатен. Много трудно е било функционирането без везни и кантари. Точно заради тази причина много умни хора са експериментирали докато се достигне до днешния резултат. Най-ранни следи са открити в един египетски гроб. Като находката датира от пето хилядолетие преди Христа, което ни дава представа, че този прототип на модерните везни приблизително на 7000 години. Везните дават неточни размери и служат само за приблизително измерване на теглото. Цивилизацията на етруските и римляните са известни с това, че са използвали везни. През 1763 година, едва преди по-малко от 300 години швабския пастор Филип Матеус Хан направил везна с директно отчитане на теглото. През първата половина на 19 век са изработени кухненските везни. Началото на съвременните дигитални везни е положено през 1939 от двама американски инженери, които са експериментирали с електрически съпротивления. Най- честите форми на везни и кантари са разделени в зависимост от сферата на обслужване, за която са предназначени, например: автомобилни везни, Търговски везни, медицински везни, лабораторни везни, платформени везни, вагонни везни, кранови везни, други видове везни.Фирма Ком.Ком предлага различни видове автомобилни, вагонни, кранови, платформени, лентови, лабораторни и медицински везни. Фирмата разполага със специализиран софтуер за работа с електронни везни и предлага изработване на специализиран софтуер по поръчка на клиента. Без наличието на уреди за измерване някои бизнес не би могъл да съществува. Професионалните електронни платформени везни допринасят за по точна и добра работа. Това много би улеснило работата на хора в бранша на търговията като - магазинери, бижутери или готвачи. Закупуването на качествена везна за вашия бизнес е възможно много да Ви затрудни.За това ние гарантираме, че нашите продукти са с високо качество, което може да бъде потвърдено и от партньорите, с които работим. Електронните везните са подходящи за клиенти от областта на пощата, летища, складове. Идеята на уреда е да се правят две стъпки на едно място от един човек без загуба на време. Със скенер се измерват габаритите на пратката, кашона, палета или друго. Размерът и максималният обхват на везната може да е стандартен или по желание на клиента. Резултатите от измерването включватразпечатка на обикновена бележка (формата и материала е възможно да се изработи по заданието), сумиране на теглото и обема и предаване на резултатите в компютър. Електронните везни са едни от най-предпочитаните, защото чрез използването им се редуцират до минимум грешки, които биха могли да се допуснат при работа например с механични кантари. Тяхното използване намира широко приложение, както в горе споменатите браншове така и в фармацията. Работата там е неразривно свързана с използването им понеже и най-малката грешка може да се окаже фатална. Електронните везни може да срещнем дори и нашето ежедневие – от сергиите по пазарите до големите хранителни магазини. Разработени са и дори електронни везни, които могат да издържат и до двадесет тона. Интересен факт е, че във фабриките за сладкарски изделия има везни, които мерят само пълнежа на бисквитките. Навсякъде в индустрията могат да се намерят такива примери, защото точността и прецизността на извършване на работа е от голямо значение. Друг пример може да се даде с броячните везни. Те имат два режима на работа – тегло измерване и броячен режим. По този начин може да се измерва не само теглото, но и количеството. Платформените везни са с капацитет от 6 кг. до 20 тона. Те се характеризират с висока издръжливост на натоварване, покритие от черна стоманаили неръждаема стомана.Везните са оборудвани с измервателни индикатори според изискванията и нуждите на клиента. Възможни са опции за шахтово изпълнение или безшахтово изпълнение. 2.Приложна област на тензометрични датчици:Трудно би могла да се намери област, в която не се използват измервателни системи, базирани на тензометрични датчици ензометричните датчици, наричани още измервателни модули, са два основни вида - работещи на натиск и на опън. Съответно, върху едните се прилагат сили на натиск, а върху другите сили на опън. Освен изброените основни видове, съществуват и други видове измервателни клетки, които не са обект на разглеждане в статията. Работата на измервателните модули е тясно свързана с ефекта от земното ускорение. Следователно, трябва да се отчете мястото от земното кълбо, където ще се използват те. Метрологичните характеристики на измервателните модули включват - клас на точност, изисквания към влажността на работната среда, тип, фамилия измервателни модули - материал, от който са изработени, конструкция, монтажни специфики, работно напрежение и др. Важни критерии при избора на тензометричните датчици са работният температурен диапазон и измервателният обхват. Същественото при измервателните модули е преобразуване на силите на натиск като маса, поставена върху модула, в количество измерени единици. След това през аналогово-цифров преобразувател те се преобразуват в съответна измервателна единица (например грам или килограм). Концепции за създаване на измервателна система. За да се създаде измервателна система, са необходими измервателен и теглопоказващ модул, наричан още електронен модул, както и съответна механична част в зависимост от това какъв тип везна ще се изработи. Основна концепция при създаването на измервателна система включва отчитане на максималното тегло, точността, разделителната способност и повторяемостта. Една измервателна система би могла да бъде изградена от един, два, три, четири или повече измервателни модула. Надеждността на измервателната система зависи до голяма степен от качеството на измервателния модул. Съществуват различни фактори, които могат да доведат до отклонение от точността и повторяемостта на измервателната система. Сред тях са: l Характеристиките на околната среда - вятър, сеизмични сили, температура и вибрации. 2 Качеството и максималният капацитет на измервателния модул. 3 Конструкцията на съоръжението. Възможността за бърза и точна настройка (калибриране). Ето защо е нужно измервателните модули да бъдат контролирани и сертифицирани, с което да докажат качеството и надеждността си. За изграждане на релсови и автомобилни везни. Тензометричните датчици настина се отличават с много широка приложна област. Използват се за производството на електронни везни за всякакви нужди. Намират приложение в търговията, индустрията, спедиторските фирми, пощите и т.н. Друго приложно направление е използването им за изграждане на релсови и автомобилни везни. С тях, както е известно, се осъществява контролът на влизащите в страната товарни автомобили, например. Релсовите и автомобилните везни измерват теглото на превозваните стоки. Автомобилните везни контролират както общия товар на камионите, така и натовареността на осите. Съществуват проектирани подвижни автомобилни везни за контрол на осите на отделна магистрала. Тензометричните датчици широко се използват и при производството на кранови и лентови везни. За индустриални нужди могат да се монтират под резервоари, цистерни, различни съдове, дозиращи системи и палетни колички. Вече се прилагат и в мотокари, и някои подемни машини. Типични приложения на индустриални везни. В индустрията често се използват везни за технологични нужди. Везни, базирани на тензометрични датчици, се използват и при зареждане на климатици. В сферата на зърно базите, мелниците и хлебозаводите без теглоизмерване дейността на практика не би могла да се осъществява. Производственият процес при циментовото производство и бетоновите възли е тясно свързан с теглоизмерване. В някои производства е необходимо сортиране по грамаж, което е свързано с използване на измервателни системи с повече измервателни модули. Такива са, например, птицекланиците и предприятията в рибната промишленост. В редица производства се нуждаят от везни за контрол на крайния продукт. Също е много актуален контролът на пакетираните стоки. Търговските обекти са сред най-големите потребители на везни. Везните в търговията могат да бъдат автомобилни, клетки за животни, подови платформи, стационарни на маси, по тръбен път (висящи везни), етикетиращи, колички, търговски и т. н. Известно е, че търговските везни задължително подлежат на метрологичен контрол. Приложение на тензодатчиците в медицината. Везните се ползват и в медицината, където се изискват висока точност и надеждност. Такива везни подлежат на метрологичен контрол. Сред приложенията на тензометричните датчици са, например, везните за тегло на бебета, везни колички и везни легла. Също така се ползват и за медицинско-лабораторни нужди. В спедиторските фирми и пощите, освен обемът, важен фактор е и теглото на всяка пратка. Както и в контейнерите, при които теглото преди товарене следва да е известно.Законови изисквания, процедури за изпитване, регламентирани от новия подход Свободното движение на стоки в Европейския съюз се регламентира с редица директиви от т.нар. нов подход, в които са формулирани съществените изисквания към продуктите и са предвидени процедури и модули за оценка на съответствието. Директивите от новия подход са разработени на основата на следните принципи: - хармонизирането се свежда до спазване на съществените изисквания; - само продукти, които отговарят на съществените изисквания на директивите, могат да бъдат пускани на пазара; - хармонизираните стандарти, чиито заглавия и номера са публикувани в официалния бюлетин на Европейската комисия и са били въведени като национални стандарти, се считат за стандарти, които са в съответствие със съществените изисквания към продуктите; - прилагането на хармонизираните стандарти или на други технически спецификации се осъществява по преценка на производителите, които имат свободата да избират всяко техническо решение, което би могло да гарантира съответствието със съществените изисквания; - производителите могат да избират между различните процедури за оценяване на съответствието, предвидени в съответната директива. Законова и нормативна рамка в областта Сред директивите от новия подход е 90/384/EИO “Везни с неавтоматично действие”. С Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, европейската директива се въвежда като закон в Република България. Наредбата е приета с Постановление 114 от 30.05.2003 г., обнародвана е в ДВ бр. 52 от 06.06.2003 г., търпи известни изменения и влиза в сила от 01.01.2007 г. С приемането на България в Европейския съюз, производството, вносът и пускането на пазара на везни с неавтоматично действие се извършва съгласно Директива 90/384/EИO и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на тези везни. Директивата и наредбата определят съществените изисквания, областите на приложение, за които е необходима оценка на съответствието, свързаните с това процедури и изискванията към нотифицираните органи за оценка на съответствието за везни с неавтоматично действие. Директивата се отнася за всички везни с неавтоматично действие, което означава, че освен изискванията в нея, вече не съществуват други национални предписания в тази област. Основен критерий за оценка на съответствието е задължителната маркировка със знака “СЕ” и зелен метрологичен стикер (черна буква “М” на зелен фон в квадрат с размери 12,5 х 12,5 mm). Областите на приложение на везните, за които се изисква задължителна маркировка, са определени в член 1.2а на Директивата. За всички останали приложения не се изисква използването на везни, снабдени със знака “СЕ”. Възможно е за тях да се изисква да имат знак за съответствие “СЕ”, според други директиви. Например Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за работа в определени граници на напрежението и др. Областите на приложение, за които задължително се изисква маркировка със знака “СЕ” и зелен метрологичен стикер са: търговия, здравеопазване и обществено управление. По-подборно те са: Определяне на масата за целите на търговски плащания, което се отнася за стоково-парични сделки при покупко-продажба на стоки чрез измерената им маса. Определяне на масата за изчисляване на такси, тарифи, данъци и обезщетения. Типични примери са пощенските услуги, определянето на таксите за багаж в транспортни приложения и др. vОпределяне на масата при прилагане на закони, наредби и други по експертизи по съдебни дела. Определяне на масата в медицинската практика, при измерване теглото на пациенти с цел наблюдение и диагностициране на лечението. Определяне на масата при производството на лекарствени средства, в аптеките въз основа на лекарско предписание и при анализи в медицински лаборатории. Определяне на цената, съответстваща на масата, за директна продажба в открити търговски обекти, както и при производството на готови опаковки. Всяко приложение, което не принадлежи към изброените области, се отнася към чл. 1.2б от Директивата. Според него не се изисква везните да са маркирани със зелен метрологичен стикер и знака "СЕ". Области на приложение, за които маркировката не е задължителна са: - спорт; - битови приложения; - вътрешно-ведомствен контрол; - измерване на стоки само за информация на клиента; - използване в системи за осигуряване качеството на производство, за лабораторни изследвания и др. Хармонизираният стандарт БДС EN 45501:2001 Директивата регламентира съществените изисквания, на които трябва да отговарят везните с неавтоматично действие за приложение в законовата област. Това са изисквания към техническото и метрологично им поведение, включително и допустимите грешки. Съгласно директивите от новия подход, прилагането на хармонизирани стандарти е предпоставка за изпълнение на съществените изисквания към съответните продукти. Такъв хармонизиран стандарт е БДС EN 45501:2001, отнасящ се за везни с неавтоматично действие. Той съдържа не само технически решения, отговарящи на съществените изисквания, но и методи за извършване на изпитвания, които могат да се използват за доказване на съответствието на везните. Прилагането на стандарта БДС EN 45501:2001 от производителите на везни свидетелства, че продуктите им практически ще изпълнят съществените изисквания от директивата. Те се прилагат за всички устройства, изпълняващи съответните метрологични функции - и на монтираните като модул в дадени везни, и на произвежданите като самостоятелни изделия. Оценката за съответствие се извършва от нотифицирани органи Изискванията към тях са регламентирани в Директивата, сертифицират се от оторизиран държавен орган и се обявяват от държавата пред Европейската комисия. От нея получават уникален номер като нотифицирано лице (Notified Body), който е валиден в целия Европейски съюз. Решенията на нотифицираните органи са валидни в границите на целия Европейски съюз. Процедурите, които се използват за доказване на съответствието със съществените изисквания, са формулирани в Приложение II на Директивата. Новоразработените везни с неавтоматично действие следва да бъдат подложени на процедура “Изследване на типа”. След него се прави т.нар. EИO-декларация за съответствие на типа (гарантирано с оценена система за качеството на производството) или “Проверка на продукта” от нотифициран орган. За везни, които нямат електронни устройства и не ползват пружинна сила за уравновесяване на товара, е възможно да се прилага процедурата “Изследване на типа”. Смята се, че те са достатъчно елементарни като конструкция. За везни, които са специално проектирани и разработени за определени специфични приложения, се прилага процедура “Проверка на единичен продукт”. Процедура “Изследване на типа” Прилага се при разработването на нови везни. Цели изпитване и утвърждаване на определен тип везна или гама от везни, които са с еднаква конструкция. Като съдържание тази процедура е сходна с досегашното одобряване на типа, съгласно българския закон за измерванията. Производителят избира нотифициран орган със седалище в държава от Европейския съюз, който е обявен от Европейската комисия със свой индивидуален номер. Този орган прави съответни изпитвания, в съответствие с Директивата и хармонизирания стандарт БДС EN 45501:2001, и удостоверява, че дадените везни или гама везни изпълняват съществените изисквания на Директивата. Нотифицираният орган издава сертификат за одобрен тип, който съдържа достатъчно информация за идентификация на изпитаните везни. Този сертификат е със срок на валидност десет години. Процедура “Осигуряване качеството на производството” Прилага се, когато производителят разполага с действаща система по качество на производството. Тя се оценява от нотифициран орган, избран от производителя, и се издава разрешение за кои везни със сертификат за одобрен тип може да се прилага. Производителят декларира, че произведените от него везни съответстват на типа, описан в сертификата за одобряване на типа, и на приложимите за тях изисквания на директивата (респективно наредбата). При тази процедура нотифицираният орган наблюдава системата по качество на производителя за начина на прилагането й. Производителят издава Декларация за съответствие с типа, която му позволява той да поставя знака “СЕ” и зеленият метрологичен стикер върху всяка везна, в рамките на разрешението на неговата система по качество. При това без да се намесва нотифициран орган. Задачата му е да провежда регулярен надзор върху одобрената система по качеството на производството. Процедура “Проверка на продукта” Проверката на продукта представлява процедура, при която нотифициран орган, избран от производителя или негов упълномощен представител, провежда измервания. Целта им е да се установи, че произведените везни съответстват на одобрения тип и на онези съществени изисквания, които трябва да бъдат проверени при завършване на производството. След приключване на изпитванията, нотифицираният орган поставя своя идентификационен номер и издава сертификат за съответствие за извършените изпитвания. Ако има съответно споразумение с нотифицирания орган, производителят би могъл да постави върху всяка изпитана везна знака “СЕ”, зеления метрологичен стикер и последните две цифри от годината, в която е нанесен знака “СЕ”. С това приключва оценката за съответствие по тази процедура и везната може да бъде пусната на пазара. Процедура “Проверка на продукта” На практика тя замести известната по-рано “първоначална проверка”. Днес този термин вече не е актуален. Зеленият метрологичен стикер не е знак, на който може да се гледа като на знак за първоначална проверка.

Промоция


  • Ком Ком ООД предлага покупки на всякакви везни на изгоден лизинг! Обадете се или ни пишете за повече детайли.
  • Промоция - при закупуване на електронна автомобилна везна ( автомобилни везни ) 18х3м.-60т!

Продукти


автомобилни везни, търговски везни, медицински везни, лабораторни везни, платформени везни, вагонни везни, кранови везни, други видове везни

Повече Информация »

Контакти


1421, гр. София, ул. Орфей №19

тел./факс: 02/ 865 42 94

моб.: 0886 70 70 22

office@comcombg.com

com_com@mail.bgавтомобилни везни обаждане